Bačur, Jan

JAN BAČUR
SRBIJA
(1937)

Rojen je bil v Padini sredi Vojvodine v družini gospodinje in obdelovalca zemlje. Po končanem osnovnem izobraževanju se je zaposlil kot tajnik in hkrati obiskoval srednjo administrativno šolo v Beogradu. Leta 1963 se je zaposlil kot matičar in se na tem delovnem mestu leta 1993 tudi upokojil. S slikarstvom se je intenzivneje pričel ukvarjati okoli leta 1980, čeprav se je javnosti prvič predstavil že leta 1950. Dvanajst let kasneje je prvič sodeloval na razstavi Kovačički oktobar in nekaj let kasneje postal član Galerije naivne umetnosti v Kovačici. Samostojno je razstavljal v Srbiji, na Slovaškem in Češkem. Leta 1993 je na bienalu naivne umetnosti v Jagodini prejel priznanje za razstavljena dela.

Udeleženec 39. in 40. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem.

Deli v zbirki:
Na poletni poti, 2006
60,5 cm x 80 cm
olje na platnu
inv. št. GT 969

Banacani u Trebnju, 2007
60 cm x 80 cm, olje na platnu
inv. št. GT 983