Beganović, Bečir

BEČIR BEGANOVIĆ
BOSNA IN HERCEGOVINA

Udeleženec 15. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem.

Delo v zbirki:
Žalostna, 1978
76 cm x 28 cm x 35 cm, bihacit
inv. št. GT 332