Galerija deluje na širšem, tudi mednarodnem prostoru.
Dela iz zbirke so bila razstavljena po Sloveniji in v tujini.

VIZIJA in POSLANSTVO

V PRIPRAVI

BESEDILO 2

VIZIJA

V PRIPRAVI

POSLANSTVO

V PRIPRAVI

TOP

Accessibility