Nastanek in zgodovina tabora

Tabor je nastal kot izraz sočasnega dogajanja v okolju na področju ustvarjalnosti, saj se je vedno več posameznikov ukvarjalo s slikarstvom in kiparstvom ter pri tem dosegalo vidne uspehe. V občini Trebnje se je konec 60. let 20. stoletja pojavila ideja, da bi organizirali srečanje samoraslih umetnikov s katerim bi se pridružili drugim centrom umetnosti ter likovno umetnost približali splošni publiki. Tako je bil leta 1968 organiziran prvi tabor slovenskih naivnih slikarjev na katerem je sodelovalo 9 ustvarjalcev. Tabor se je kaj hitro razvil v jugoslovansko, nato pa mednarodno prireditev na kateri so sodelovali umetniki iz Evrope, Afrike, Azije in Amerike. Ustvarjalci so se srečevali v Trebnjem, kar jim je omogočilo izmenjevanje izkušenj ter navezovanje stikov s tujimi umetniki. Ti so v Trebnjem slikali in kiparili.

Od nastanka galerije je strokovno delovanje nadziral in usmerjal Umetniški svet /Strokovni svet, ki so ga sestavljali ugledni strokovnjaki in umetnostni kritiki.

Med njimi so bili: dr. Zoran Kržišnik (direktor Moderne galerije od 1957 do 1986), ki je Umetniškemu svetu predsedoval vse do svoje smrti leta 2008;  dr. Mirko Juteršek (likovni kritik in nekaj časa tudi profesor na Oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani); Janez Gartnar, Nebojša Tomašević, Aleksander Bassin (likovni kritik in direktor Mestnih galerij Ljubljana od 1989 do 2009), Gerhard Ledić, Andrej Pavlovec, Vladimir Maleković in Blaž Peršin.

Strokovni svet trenutno sestavlja šest članov.

TOP

Dostopnost