Ste vedeli ...

... da je Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
tudi uradni poročni prostor Upravne enote Trebnje?

Predstavitev galerije

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje že več kot štiri desetletja deluje kot osrednja ustanova v Sloveniji za naivno umetnost in opravlja naloge zbiranja, varovanja, hranjenja, razstavljanja, dokumentiranja in komuniciranja naivne umetnosti Slovenije in sveta.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je tudi uradni poročni prostor Upravne enote Trebnje.

Galerija se nahaja v samem središču Trebnjega v stavbi zgrajeni sredi 70. let 20. stoletja. Večji del galerijskih prostorov je namenjen stalni razstavi, drugi del pa predstavitvam avtorjev v začasnih razstavah.

Galerija na Dolenjskem

Gospodarsko razvita slovenska regija Dolenjska z Belo krajino se ponaša s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi.  Muzejske in galerijske ustanove, ki delujejo na tem področju, ohranjajo predmete kot pričevalce zgodb in prispevajo k preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

galerija dolenjska

Foto arhiv GLST

Med prepoznavnejše galerije na Dolenjskem  prav gotovo sodi Galerija Božidarja Jakca, ki domuje v stavbi bivšega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki. Kompleks se ponaša z enim največjih arkadnih hodnikov v Evropi in obnovljeno cerkvijo, ki prezentira gotske in baročne elemente. Galerija Božidar Jakac hrani predvsem dela slovenskega ekspresionizma z deli Franceta in Toneta Kralja ter likovna dela Božidarja Jakca, Zorana Didka, Bogdana Borčiča, Franeta Goršeta, Jožeta Gorjupa in Janeza Boljke.  Hranijo tudi dela iz pleterske zbirke ter organizirajo pestro paleto razstavnih projektov, od katerih velja še posebej omeniti razstave v cerkvi, ki jih umetniki običajno pripravijo posebej za ta ambient.

Kambičeva galerija, ki deluje v okviru Belokranjskega muzeja v Metliki, hrani spominsko zbirko akademika prof. dr. Vinka Kambiča in Vilme Bukovec Kambič. Slovenski impresionisti, s posebnim poudarkom na Jakopiču, ter dela Kosa, Kregarja, Jakca, Gasparija, pa tudi Mušiča in Bernika nas spomnijo na zlate čase zbirateljev in podpornikov umetnosti.

V Trebnjem pa se nahaja Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki zbira, hrani, raziskuje in promovira dela naivnih in samorastniških umetnikov. Je edina galerija na Dolenjskem, obenem pa tudi v Sloveniji, ki ima tovrstno poslanstvo.

Foto arhiv GLST

Prva razstava samorastniške oz. naivne umetnosti v Trebnjem sega že v leto 1969. Na njej so bila predstavljena dela umetnikov z območja nekdanje Jugoslavije, ki jih je imel v lasti Gerhard Ledić. Razstava je bila postavljena v avli tedanje osnovne šole. Na začetku je bila ta dolenjska galerija zasnovana kot institucija, ki naj bi varovala podarjena dela. Ta dela so ustvarili različni umetniki na Taborih. No, kar kmalu se je njena dejavnost razširila na zbiranje, proučevanje, razstavljanje, promocijo in dokumentiranje naivne oz. samorastniške umetnosti. Svoje prostore je dobila leta 1971 v pritličju župnišča v Trebnjem, leta 1977 pa se je razširila še v prvo nadstropje. Obseg del se je namreč v tem času že precej razširil. Pred galerijo so uredili velik park, v katerem so bile razstavljene skulpture samorastniških kiparjev.

V sedanje prostore se je Galerija preselila leta 2004. V tej nekdanji stavbi Dolenjke je po zamislih dr. Zorana Kržišnika in Janeza Gartnarja nastala stalna postavitev, ki je bila obiskovalcem na ogled do leta 2017. ob 50. Mednarodnem taboru pa je galerija stalno postavitev prenovila. Poleg stalne razstave Galerija pripravlja tudi občasne razstave zanimivih samorastnikov, obenem pa organizira ali pomaga pri organizaciji gostovanj galerijske zbirke v drugih podobnih institucijah doma in v tujini. Najbolj odmevne razstave zbirke Galerije likovnih samorastnikov so bile razstava ob 25-letnici Tabora likovnih samorastnikov v Cankarjevem domu leta 1992 z naslovom Likovni samorastniki Trebnje 1968 - 1992, razstava Pogled na vzhod, ki je bila predstavljena leta 1997 na mednarodnem festivalu v Muzeju naivne umetnosti Vicq v Franciji itd. Leta 1994 je bila Galerija za svoje delo nagrajena z mednarodnim priznanjem na svetovni razstavi naivne umetnosti INSITA 94 v Bratislavi.

Foto arhiv GLST

Od leta 1994 z galerijo upravlja Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK). Za strateško usmeritev skrbi strokovni oz. umetniški svet, v katerem so trenutno ddr. Damir Globočnik, mag. Ciril Pevec, Slavko Pregl, Maruša Stupica, dr. Ferdinand Šerbelj in kustodinja galerije Andrejka Vabič Nose.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje z razstavnim programom in Mednarodnim taborov raziskuje aktualne tendence samorastniškega ustvarjanja in stremi po odpiranju prostora za marginalne, artbrutovske oz. outsiderske smeri.

TOP

Dostopnost