Park likovnih samorastnikov

V OKVIRU PROJEKTA FORMA VIVA TREBNJE

Projekt Forma viva Trebnje se osredotoča na ohranjanje endogenih potencialov območja, na povezovanje med podeželjem in mestom (urbanimi območji) ter na ohranjanje naravne in kulturne dediščine s spodbujanjem povezovanja podeželja in urbanih središč. To je dosegel s postavitvijo parka skulptur, s tematsko usmerjenim razvojem izbranih živilskih proizvodov, še zlasti pa z oblikovanjem programa Likovnih srečanj ter z zasnovo, s pripravo in z organizacijo štirih tematskih delavnic.

Eden glavnih ciljev projekta je bila ureditev razstave kipov, ki prostore Galerije likovnih samorastnikov Trebnje širi tudi na zelene površine, obiskovalcem pa nudi kotiček za druženje in izjemno kulturno doživetje. Park skulptur vzpostavlja Galerijo skulptur na prostem, ki bogato dediščino naivne umetnosti in Mednarodnih taborov likovnih samorastnikov Trebnje postavlja v središče dogajanja v kraju, obiskovalcem in prebivalcem kraja pa omogoča, da se s kiparsko ustvarjalnostjo družijo vsak dan.

Postavitev kipov je zasnovana na podlagi ideje o povezovanju likovne umetnosti in literature ter lokalnega in mednarodnega prostora ter želje po povezovanju s knjižnico, književnostjo in z najrazličnejšimi vrednotami. Obiskovalec Galerije skulptur na prostem lahko posamezna likovna dela poveže z motivi iz slovenske in tuje literature, od pripovedi o zlati ptici in rojenicah do Cankarjeve Skodelice kave, Prešernove Zdravljice ter Shakespearove tragedije Romeo in Julija. Hkrati postavitev umetniških del obiskovalca spodbuja k razmisleku o smislu življenja in o sistemu vrednot, ki jih imata posamezen človek (opazovalec) in družba kot celota.

Razstava v središče postavlja ljubezen, ki jo vsak kip predstavlja drugače. Skulpture upodabljajo ljubezen med materjo in otrokom (Bičanić) ter med partnerjema (Belković, Generalić, Polek …), spomnijo pa nas tudi na ljubezen do domovine (Herman), miru (Svetina), svobode (Stanisavljević) in druženja (Tavčar).

Park likovnih samorastnikov

Park likovnih samorastnikov

Seznam del v Galeriji skulptur na prostem:

DRAGICA BELKOVIĆ (Hrvaška), Ljubezen, 1976, les, last GLST, inv. št. GT 227

JOSIP BIČANIĆ (Hrvaška), Mati z otrokom, 1976, les, last GLST, inv. št. GT 226

MATIJA GENERALIĆ (Hrvaška), Nevesta, 1975, les, last GLST, inv. št. GT 196

ZMAGO HERMAN (Slovenija), Sejalec, 1976, les, last GLST, inv. št. GT 253

STANISLAV POLEK (Slovaška), Romeo in Julija, 2003, les, last GLST, inv. št. GT 922

MILAN STANISAVLJEVIĆ (Srbija), Ptica, 2012, les, last GLST, inv. št. GT 1067

TONE SVETINA (Slovenija), Kvišku, 1977, železo, last GLST, inv. št. GT 321

FRANC TAVČAR (Slovenija), Deseti tabor, 1977, les, last GLST, inv. št. GT 308

FRANC TAVČAR (Slovenija), So trte obrodile, 1978, les, last GLST, inv. št. GT 375

 

LIKOVNA SREČANJA PETIH ELEMENTOV

V okviru projekta so bila izvedena Likovna srečanja, ki temeljijo na tradiciji Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje, to tradicijo pa širijo tudi v sosednje občine. S spremljevalnimi tematskimi delavnicami Likovna srečanja ustvarjalce spodbudijo k razmisleku o svetu in k aktivnemu, morda tudi angažiranemu ustvarjanju. Tudi pri tej dejavnosti smo se osredotočili na poudarjanje pomena osnovnih človekovih vrednot in odnosov – pomena ohranjanja narave in varovanja okolja.

Najzgodnejši poskus razlage dogajanja v okolju izvira iz ideje o štirih oziroma petih elementih (voda, ogenj, zemlja, zrak in eter). Kasneje so ti elementi začeli navdihovati številne umetnike, ki so slikali naravo, pri tem pa izpostavljali z njo povezane vrednote in izzive. Organizator Likovnih srečanj in tematskih delavnic, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, je zato za rdečo nit več let trajajočega programa Likovnih srečanj in tematskih delavnic izbral temo štirih oziroma petih elementov.

Prva izvedba Likovnih srečanj in spremljevalnih tematskih delavnic v sklopu projekta Forma viva Trebnje v letu 2019 je v središče zanimanja postavila vodo. Ohranitev kakovostnih voda je za območje sedanjih občin Trebnje, Dolenjske Toplice in Žužemberk še prav posebnega pomena, saj ravno voda predstavlja enega od temeljev naravne dediščine tega območja. Likovna srečanja na temo vode, ki so potekala v sklopu projekta Forma viva Trebnje, so bila le uvod v številna srečanja, ki bodo organizirana v prihodnje. Na njih bodo likovni umetniki proučevali povezanost narave in človeka skozi prizmo ostalih elementov: zraka, zemlje, ognja in etra.

Likovna srečanja petih elementov – voda so junija in julija 2019 potekala v Trebnjem, Dolenjskih Toplicah in Žužemberku. Srečanja so se udeležili Brane Praznik, Zdravko Červ, Ciril Povše v Trebnjem, Rezka Arnuš, Boža Jambrek, Vera Lukšič v Dolenjskih Toplicah ter Roman Kovačič, Franci Urbančič in Norma de Saint Picman v Žužemberku.

Likovno srečanje petih elementov - zemlja leta 2020 je potekalo na spletu. Udeležili sta se ga Irena Blaznik in Barba Štembergar Zupan.

Likovno srečanje petih elementov - ogenj, kovina leta 2021 je potekalo v Žužemberku. udeležili so se ga rezka Arnuš, Lili Garbajs in Brane Praznik.

Likovno srečanej petih elementov - zark leta 2022 poteka v Dolenjskih Toplicah.

Tematske delavnice, ki so udeležence prav tako osveščale o pomenu voda, so bile organizirane tako, da je vsaj ena izmed njih potekala sočasno z Likovnim srečanjem na dani lokaciji.

Udeleženci Likovnih srečanj in obiskovalci delavnic so z Zavodom RS za varstvo narave razmišljali o pomenu kraških izvirov na območju Dolenjske. Z Markom Pogačnikom so spoznavali umetniške interpretacije vode ter povezanost človeka in narave. Vlogo vode v vsakdanjem življenju v preteklosti je na delavnicah predstavil Dolenjski muzej Novo mesto, dr. Simon Muhič iz podjetja Simuteh pa je spregovoril o vodi kot obnovljivem viru energije.

Projektno partnerstvo je vodila Krajevna skupnost Trebnje, ki je bila skupaj z Občino Trebnje odgovorna za ureditev prireditvenega prostora s pokritim odrom in z razstavo kipov. Podjetje Simuteh, raziskave in razvoj, je sodelovalo pri razvoju programa Likovnih srečanj in izvedbi strokovne delavnice na treh lokacijah. Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega je zasnovalo in izdelalo tri tematsko obarvane živilske proizvode ter na prireditveni ploščadi izvedlo literarne in ostale kulturne dogodke.

 

Več o parku si lahko ogledaš tukaj..

 

Partnerji v projektu:

Krajevna skupnost Trebnje

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Simuteh, raziskave in razvoj, dr. Simon Muhič s. p.

Občina Trebnje

Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

TOP

Dostopnost