Razstave Dolenjska

Dolenjska je pokrajina na jugovzhodu Slovenije z bogato zgodovino in kulturo. Tukaj se nahajajo najbolj reprezentativna nahajališča keltske kulture na širšem področju, pisana bera muzejev in galerije z prekrasnim razstavnim programom. Med pomembnejšimi kulturnimi središči lahko naštejemo Novo mesto, Kostanjevico na Krki in Trebnje, med razstavišči pa Galerijo Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki, Dolenjski muzej s svojimi številnimi oddelki, ter številne druge manjše muzeje in galerije.

Dolenjski muzej na različnih razstavah na Dolenjskem in širše prikazuje zgodovino tega področja, običaje, navade in izjemne dosežke (npr. dosežke športnika in olimponika Leona Štruklja). Izjemno razstavišče pa je Jakčev dom, ki deluje v sklopu Dolenjskega muzeja in hrani 828 Jakčevih del.  V Dolenjskem muzeju obiskovalci največ pozornosti posvečajo razstavi o starejši železni dobi, ki je zelo pomembna v svetovnem merilu in je zato zanimiva tudi ali predvsem za strokovno javnost. Novomeško razstavno dejavnost bogati tudi galerija Simulaker, neprofesionalna institucija, ki so jo ustanovili leta 2006 kot neodvisno in nekomercialno platformo za predstavljanje in promoviranje sodobnih umetniških praks.

razstave dolenjska

Foto arhiv GLST

V Kostanjevici na Krki pa izstopa Galerija Božidar Jakac. Ustanovljena je bila leta 1974 kot nadgradnja lokalnih kulturnih dejavnosti in je umeščena v čudovito okolje nekdanjega cistercijanskega samostana, ki ga je leta 1234 ustanovil Bernard Spanheimski. Skozi stoletja so samostan spreminjali in  dograjevali, zaradi verskih reform pa je bil leta 1786 razpuščen. Temeljita obnova nekdanjega samostana je stekla leta 1957, leta 1974 pa se je vanj naselila Galerija Božidar Jakac. Po površini razstavnih prostorov, razstavljenem gradivu in likovnemu fondu gre za eno od največjih slovenskih galerij. Na stalnih razstavah si je mogoče ogledati dela slovenskih ekspresionistov, na občasnih pa aktualnih domačih in tujih umetnikov. V sklop galerije pa spada tudi sijajna Forma viva, ki na prostem prikazuje polstoletno tradicijo kiparskih srečanj. Eden od vrhuncev razstav na Dolenjskem je torej  v srednjeveškem upravnem, gospodarskem in političnem obmejnem centru, danes pa kulturno bogatem kraju Kostanjevica na Krki.

Kot enega od centrov razstav na Dolenjskem pa prepoznamo tudi Trebnje z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, ki je tudi v mednarodnem merilu edinstvena ustanova. Galerija je bila ustanovljena kot skrbnica del pridobljenih na  Mednarodnih taborih likovnih samorastnikov. Ti se v Trebnjem odvijajo od leta 1968 kot večdnevna mednarodna srečanja slikarjev in kiparjev. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje je prireditev z najdaljšo tradicijo neprekinjenih slikarsko-kiparskih srečanj na svetu. Tri leta kasneje je bila ustanovljena galerija z nalogo zbiranja, razstavljanja, dokumentiranja, promoviranja in raziskovanja mednarodne naivne in samorastniške umetnosti. Galerija kot edinstvena ustanova pripravlja številne razstave na Dolenjskem, hkrati pa svojo zbirko več kot 300 avtorjev iz 42 držav predstavlja tudi v tujini.

Foto ASL

Razstave v dolenjski Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje lahko razdelimo na dva sklopa; na stalni in občasne razstave. Na stalni razstavi, ki je bila prenovljena leta 2017, so razstavljena dela iz zbirke galerije, ki so občasno osvežena z novimi pridobitvami.  Na aktualnih razstavah pa se samostojno ali skupinsko predstavljajo slovenski in tuji avtorji. Galerija organizira tudi skupinske razstave iz lastne zbirke ali v sodelovanju  s posamezniki ali ustanovami.

Vsekakor si razvoja samorastniške umetnosti ni mogoče zamisliti brez Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Pri tem gotovo ne gre zgolj za razstave, pač pa tudi spremljevalni strokovni program s Tabori, delavnicami in drugimi izobraževalnimi dogodki in vsebinami. Galerija pripravlja tudi bogat animacijski in pedagoški program za otroke in odrasle, ki si prihajajo ogledovat likovna dela, nekateri pa tu ob strokovni pomoči naredijo prve ustvarjalne korake. Skratka, brez Galerije si Trebnje z okolico praktično sploh več ne zna predstavljati kulturnega življenja. Brez kakršnegakoli pretiravanja je zato mogoče reči, da ta institucija tvori pomembni sestavni del identitete občine in njene okolice.

Razstave na Dolenjskem, v prvi vrsti seveda tiste v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, so pomembne z dvojnega vidika: na eni strani kulturnega, na drugi ekonomskega. Po eni strani odgovarjajo na kulturne potrebe svojega neposrednega okolja, po drugi strani pa delujejo kot turistična atrakcija, ki privablja tuje obiskovalce s ponudbo pristnih in originalnih vizualnih izkušenj, s čimer bogatijo in širijo tudi tovrstno ponudbo.

 

 

Foto ASL

 

Foto ASL