GALERIJSKE RAZGLEDNICE

Zbirka Galerije likovnih samorastnikov Trebnje predstavlja v slovenskem in širšem prostoru pomemben epicenter samorastniške in naivne umetnosti in skozi pol stoletja svojega obstoja nudi strokovni in splošni javnosti ter umetnikom, medsebojno stičišče, pa tudi povezovalno točko z mednarodnim kulturnim prostorom. Plod 50-letne zbirateljske politike galerije je bogat fond preko 1300 del, galerijski arhiv pa vsebuje obširno dokumentirano zgodovino njenega delovanja.

Serija Galerijske razglednice, v produkciji CIK Trebnje, povzema to bogato zgodovino galerije kot edinstvene slovenske ustanove na tem področju, ko skozi pet epizod predstavi posamezne sklope stalno razstavljenih del galerijske zbirke.

Scenaristka Kristina Gregorčič je pet razglednic zasnovala kot predstavitev petih razstavnih prostorov, v katerih: »se bomo poklonili vsakemu od petih desetletij delovanja trebanjske galerije.«

Slovenska soba

Prva razglednica se osredotoči na dela slovenskih umetnikov. Predstavlja obdobje ustanovitve Tabora likovnih samorastnikov leta 1968 in Galerije likovnih samorastnikov Trebnje leta 1971, navdušenje udeležencev Taborov, številne obiskovalce in najbolj prepoznavna imena naivne in samorastniške umetnosti po II. svetovni vojni v Sloveniji.

Posnetke razstave pa z interpretacijami ljudskih popestrita Miro Božič, ustna harmonika, in Benjamin Barbarič, kitara.

Slovenska soba

Jugoslovanska soba

Druga razglednica se osredotoči  na povezovanje Trebnjega z ustvarjalci na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji. Spomni se razkošnih skupinskih razstav imenovanih Saloni in nagrajencev, prepoznavnih imen svetovne naive.

To sobo glasbeno obogati Zoltan Peter, klavir.

Jugoslovanska soba

Soba umetnikov s petih celin

Tretja razglednica gledalca spomni na brezmejnost umetnosti, na ustvarjalce iz skoraj petdesetih držav sveta, ki so gostovali v Trebnjem, njihova dela pa sedaj bogatijo zbirko galerije.

Slikovno gradivo obogatita Jan Gričar, saksofon, in Zoltan Peter, klavir.